Anunț referitor la începerea implementării proiectului de finanţare